Nægtelse af Ansvar

Mit team og jeg er forpligtet til at give dig nøjagtige og opdaterede oplysninger. Vi kan dog ikke garantere nøjagtigheden, fuldstændigheden eller pålideligheden af ​​indholdet på dette websted. Du anerkender, at din brug af denne side er på egen risiko, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle fejl, udeladelser eller unøjagtigheder i indholdet.

Vi giver ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, såsom salgbarhed, egnethed til et specifikt formål eller ikke-krænkelse. Hverken jeg eller mit team kan holdes ansvarlige for nogen direkte eller indirekte skader, herunder men ikke begrænset til tab af data, indtægter eller forretningsafbrydelser, som følge af brugen af denne hjemmeside eller dens indhold.